Časovi srpskog jezika Beograd

Časovi srpskog jezika ne pomažu đacima samo pri ovladavanju gradiva i postizanju akademskih uspeha. Učenici uz časove srpskog prilagođene nivou znanja i individualnim potrebama istovremeno stiču samopouzdanje, šire vokabular i uče kako da vole i poštuju jezik koji je deo njihovog kulturnog nasleđa. Zato pobedite strah i zakažite svoj prvi čas kako biste podigli znanje na viši nivo!

  O meni

  Dragi učenici,

  Dobro došli! Moje ime je Zorica Pejović i tu sam da vam pomognem da uspešno prevaziđete svaki izazov s kojim se susretnete na nastavi srpskog jezika i književnosti, kao jednim od najvažnijih predmeta od kako stupite u školske klupe.

  Težnja mi je da vam moje znanje i veštine, stečene na studijama srpskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, omoguće da ostvarite najbolje rezultate na svim nivoima osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, kao i da se pripremite za polaganje prijemnih ispita za upis u srednju školu i na fakultet.

  Naši privatni časovi srpskog jezika biće usmereni ka tome da dobro ovladate i onim najtežim lekcijama, pre svega iz gramatike, kao i da uvidite njihovu svrhu u svakodnevnoj komunikaciji, u kojoj ćete učestvovati ma čime se bavili u životu.

  Kome su namenjeni privatni časovi srpskog jezika u Beogradu?

  Privatni časovi srpskog podrazumevaju pripremu za kontrolne zadatke, testove i za usmeno odgovaranje.
  Pored navedenog, pomažu učenicima da se pripreme i za polaganje prijemnih ispita, različite nivoe takmičenja, kao i za popravne ispite.

  Privatni časovi srpskog jezika za osnovce u Beogradu

  Nastava srpskog jezika prilagođena osnovcima služi da oni ovladaju srpskim i postave čvrste temelje za budući uspeh!

  • Časovi pripreme osnovaca za kontrolne zadatke i testove iz srpskog jezika i književnosti
  • Časovi pripreme osnovaca za usmeno odgovaranje iz srpskog jezika i književnosti
  • Časovi pripreme osnovaca za popravni ispit iz srpskog jezika i književnosti
  • Časovi pripreme osnovaca za sve nivoe takmičenja iz srpskog jezika i književnosti
  • Časovi pripreme osnovaca za polaganje prijemnog ispita iz srpskog jezika i književnosti

  Privatni časovi srpskog jezika za srednjoškolce u Beogradu

  Kvalitetni časovi srpskog jezika prilagođeni učenicima gimnazija i srednjih stručnih škola pomoći će im da postignu bolje rezultate i razviju svoje jezičke veštine.

  • Časovi pripreme srednjoškolaca za kontrolne zadatke i testove iz srpskog jezika i književnosti
  • Časovi pripreme srednjoškolaca za usmeno odgovaranje iz srpskog jezika i književnosti
  • Časovi pripreme srednjoškolaca za popravni ispit iz srpskog jezika i književnosti
  • Časovi pripreme srednjoškolaca za sve nivoe takmičenja iz srpskog jezika i književnosti
  • Časovi pripreme srednjoškolaca za polaganje prijemnog ispita iz srpskog jezika i književnosti

  Ostale usluge

  Lektura i korektura teksta

  Pored držanja privatnih časova srpskog jezika, lektorisanje tekstova je još jedna od usluga kojom se profesionalno bavim već mnogo godina.

  • Lektura teksta sastoji se od pronalaženja i ispravljanja pravopisnih, gramatičkih i grešaka u kucanju, a po potrebi i manjih stilskih dorada kako bi konstrukcija svake rečenice u tekstu bila jasna i razumljiva čitaocima. Lektorisati tekst znači uskladiti ga sa normom standardnog srpskog jezika.
  • Korektura teksta podrazumeva pažljivo čitanje teksta, detektovanje grešaka do kojih neminovno dolazi pri kucanju i njihovo ispravljanje, kako bi se realizovao završni korak, a to je štampanje teksta.

  Način rada - kako će izgledati naša nastava?

  Procena znanja

  Prvi korak u našem učenju srpskog jezika je procena znanja. Na ovom času razgovaraćemo i proceniti vaš trenutni nivo znanja kako bismo stvorili personalizovan plan nastave.

  Prilagođen plan nastave

  Nakon što sagledamo vaše potrebe, razvijaćemo prilagođen plan nastave. Svaki čas je jedinstven i prilagođen vašim specifičnim zahtevima, bilo da ste osnovac koji želi da popravi ocenu, osmak ili srednjoškolac koji sprema prijemni ispit.

  Redovna komunikacija o napretku

  Kontinuirana komunikacija sa roditeljima i učenicima je ključna za našu uspešnu saradnju, te su časovi srpskog jezika praćeni kratkim izveštajem o aktivnostima i napretku, kako biste uvek znali u kom pravcu se razvijate i šta treba da se unapredi, jer su vaša postignuća naši zajednički uspesi!

  Časovi srpskog jezika - cena

  Cene časova srpskog jezika odgovaraju uobičajenim cenama privatnih časova i prilagođene su mogućnostima roditelja. Obrazovanje treba da bude dostupno svima, zbog čega učenicima koji se odluče za 5 ili više časova i njihovim roditeljima nudim posebne pogodnosti u vidu pristupačnije cene.

  Čas srpskog za učenike osnovne škole

  1h – 1000 din

  *za 5 i više časova cena je 800 din po času

  Čas srpskog za učenike srednje škole

  1h – 1200 din

  *za 5 i više časova cena je 1000 din po času

  Lektura i korektura - cena

  Lektura i korektura teksta

  Strana teksta od 1800 karaktera s razmacima – 180 din